Herbalife Ltd. оголошує результати своєї діяльності за третій квартал 2015 фінансового року

Herbalife Ltd. оголошує результати своєї діяльності за третій квартал 2015 фінансового року, підвищує прогноз скоригованого прибутку на весь рік і публікує початковий прогноз скоригованого прибутку на 2016 рік.

 • Скоригований прибуток у розрахунку на акцію (EPS) у третьому кварталі 2015 фінансового року перевершив прогнозне значення, що знаходилося в діапазоні 1,00–1,10 долара США, і становив 1,28 долара США на одну разводнену акцію; за опублікованими даними, прибуток у розрахунку на акцію становив 1,09 долара США на одну разводнену акцію.
 • Компанія підвищує свій прогноз по скоригованому прибутку в розрахунку на акцію на весь 2015 рік до діапазону 4,65–4,75 долара США на одну разводнену акцію порівняно з попереднім прогнозом у діапазоні 4,50–4,70 долара США на разводнену акцію.
 • За опублікованими даними глобальний обсяг чистих продажів без урахування ефекту різниці валютних курсів виріс на 5% і становив 1,1 мільярда доларів США; за опублікованими даними обсяг чистих продажів знизився на 12% порівняно з аналогічним показником за третій квартал минулого року, що обумовлено несприятливим ефектом різниці валютних курсів;
 • Потік готівки від операцій становив 134,5 мільйона доларів США, що на 32% вище аналогічного показника за третій квартал попереднього року.
 • Початковий прогноз обсягу продажів у балах у 2016 році передбачає зростання у діапазоні 2,5%–5,5%.

6 листопада 2015 р. — Компанія Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) повідомила про те, що обсяг чистих продажів компанії в третьому кварталі 2015 року склав 1,1 млрд доларів США. Виражений у регіональних валютах обсяг чистих продажів виріс на 5%, тоді як, згідно з опублікованими даними, обсяг чистих продажів знизився на 12%, що головним чином обумовлено триваючим несприятливим впливом різниці валютних курсів. Скоригований прибуток у третьому кварталі становив 1,28 долара США на одну разводнену акцію порівняно з 1,45 долара США на одну разводнену акцію за аналогічний період 2014 року. За опублікованими даними, чистий прибуток компанії за третій квартал становив 93,6 млн доларів США, або 1,09 долара США на одну разводнену акцію порівняно з 11,2 млн доларів США, або 0,13 долара США на одну разводнену акцію за аналогічний період 2014 року. У третьому кварталі 2015-го на показники прибутку на одну разводнену акцію негативно вплинула зміна валютних курсів, у результаті чого цей показник знизився на 0,42 долара США.

За квартал, який завершився 30 вересня 2015 року, компанія отримала чистий операційний грошовий потік у розмірі 134,5 млн доларів США, а сума інвестицій в основний капітал становила 17,1 млн доларів США.

Компанія підвищує свій річний прогноз по скоригованому прибутку на разводнену акцію на весь 2015 рік до діапазону 4,65–4,75 долара США на разводнену акцію порівняно з попереднім прогнозом у діапазоні 4,50–4,70 долара США на разводнену акцію.

Зміна валютних курсів з моменту опублікування попереднього прогнозу компанії негативно вплинула на прибуток, у результаті чого прогноз скоригованого прибутку на разводнену акцію на весь 2015 рік виявився на 0,14 долара США нижче.

У своєму прогнозі на весь 2016 рік компанія очікує, що скорегований прибуток на акцію перебуватиме в діапазоні 4,35–4,75 долара США на акцію, що включає в себе негативний ефект розміром 0,50 долара США на акцію, обумовлений очікуваними несприятливими змінами валютних курсів.

Майкл Джонсон (Michael Johnson), голова ради директорів і головний виконавчий директор компанії, зазначив: «Тенденції до збільшення обсягів продажів та поліпшення ключових показників Незалежних Партнерів, які зберігаються, підкріплюють нашу переконаність у тому, що ми будуємо компанію, зосереджену на створенні найкращого користувацького досвіду як для наших споживачів, так і для Незалежних Партнерів. При цьому ми продовжуємо працювати над забезпеченням довгострокової цінності для наших акціонерів».

«Ми, як і раніше, зосереджені на створенні бренду, який є синонімом збалансованого харчування. Наші Незалежні Партнери прийняли цю концепцію, і їхня активність і ступінь залученості в роботу зберігаються на високому рівні», — продовжив Майкл Джонсон.

Ключові фінансові показники за третій квартал і прогноз на 2015 рік

Регіональний обсяг продажів у балах і загальні показники активних лідерів продажів

Обсяг продажів у балах
(млн одиниць)

Загальна кількість активних лідерів продажів

Регіон

3Q'15

Зміна у %

3Q'15

 

Зміна у %

Північна Америка

285

-6%

77,066

0%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

258

-15%

77,13

1%

EMEA

219

10%

74,741

25%

Мексика

207,2

-5%

64,64

-3%

Південна та Центральна Америка

188,7

-8%

60,726

-6%

Китай

149,8

24%

25,696

 

31%

Усього у світі

1,307.7

-3%

367,557

 

4%

Обсяг чистих продажів по регіонах і вплив різниці валютних курсів

Регіон

 

Обсяг чистих продажів за опублікованими даними у III кварталі 2015 року (млн)

Зростання/зниження з урахуванням різниці валютних курсів

 
Зростання/зниження без урахування різниці валютних курсів

Північна Америка

$

219,4

-2

%

-1

%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (викл. Китай)

$

224,6

-25

%

-16

%

EMEA

$

182,5

-11

%

13

%

Мексика

$

113,4

-21

%

-1

%

Південна та Центральна Америка

$

138,1

-33

%

19

%

Китай

$

224,9

24

%

27

%

Усього у світі

$

1,102.9

-12

%

5

%

Прогноз

Прогноз на четвертий квартал складений з урахуванням несприятливого впливу різниці валютних курсів, у результаті якого прогноз прибутку на разводнену акцію знизиться порівняно з аналогічним показником за четвертий квартал минулого року приблизно на 0,27 долара США.

Прогноз на весь 2015 рік враховує несприятливий вплив різниці валютних курсів розміром приблизно 1,54 долара США на разводнену акцію, в тому числі приблизно 0,45 долара США — негативний вплив від зміни курсу венесуельської валюти.

Прогноз на весь 2015 також враховує несприятливий вплив різниці валютних курсів розміром приблизно 0,14 долара США на разводнену акцію порівняно з прогнозом, представленим компанією у попередньому кварталі.

Прогноз на весь 2016 рік складений з урахуванням передбачуваного негативного ефекту різниці валютних курсів розміром приблизно 0,50 долара США на разводнену акцію.

Виходячи з поточних тенденцій ділової активності, прогноз компанії на четвертий квартал 2015 фінансового року і на весь 2016 фінансовий рік виглядає наступним чином:

 

Три місяці, що завершуються

 

Дванадцять місяців, що завершуються

 

31 грудня 2015 року

 

31 грудня 2015 року

 

Мін.

Макс.

 

Мін.

Макс.

Збільшення обсягу продажів у балах порівняно з 2014 роком

(1,5%)

1,5%

 

(3,5%)

(2,8%)

Збільшення чистих продажів порівняно з 2014 роком

(8,5%)

(5,5%)

 

(11,1%)

(10,4%)

Скоригований прибуток на разводнену акцію

$0,85

$0,95

 

$4,65

$4,75

Капітальні витрати (млн доларів США)

$30,0

$40,0

 

$80,0

$90,0

Фактична ставка оподаткування

27,5%

29,5%

 

29,0%

30,0%

Збільшення чистих продажів порівняно з 2014 роком з урахуванням різниці валютних курсів(a)

1,6%

4,6%

 

1,0%

1,7%

Прибуток на разводнену акцію з урахуванням різниці валютних курсів(a)

$1,12

$1,22

 

$6,19

$6,29

Вільний потік грошових коштів (млн доларів США)(b)

 

 

 

$490,0

$510,0

 

 

 

 

 

 

(a) Без урахування впливу зростання цін у Венесуелі, пов'язаного зі змінами валютних курсів.

(b) Вільний потік грошових коштів дорівнює потоку грошових коштів від операцій за вирахуванням капітальних витрат.

 

 

Дванадцять місяців, що завершуються

 

 

31 грудня 2016 року

 

 

Мін.

Макс.

Збільшення обсягу продажів у балах порівняно з 2015 роком

 

2,5%

5,5%

Збільшення чистих продажів порівняно з 2015 роком

 

4,5%

7,5%

Скоригований прибуток на разводнену акцію

 

$4,35

$4,75

Капітальні витрати (млн доларів США)

 

$115,0

$145,0

Фактична ставка оподаткування

 

28,0%

30,0%

Збільшення чистих продажів порівняно з 2015 роком з урахуванням різниці валютних курсів(a)

 

7,0%

10,0%

Прибуток на разводнену акцію з урахуванням різниці валютних курсів(a)

 

$4,85

$5,25

Вільний потік грошових коштів (млн доларів США)(b)

 

 

 

Даний прогноз складено без урахування витрат на юридичні та консалтингові послуги, а також без урахування витрат, пов'язаних із проблемами корпоративної бізнес-моделі, наприклад, витрат, пов'язаних з вимогами регуляторних органів про видачу документів, а також негрошових витрат, пов'язаних із виплатою відсотків за конвертованими зобов'язаннями компанії, і витрат, пов'язаних зі спробою відшкодувати витрати, зумовлені повторними аудитами у 2013 році.

В процесі складання прогнозу використовувалися середні денні значення валютних курсів протягом перших двох тижнів жовтня. Що стосується ситуації у Венесуелі, прогноз складався з урахуванням того, що курс SIMADI становить 198 боліварів за 1 долар на частину 2015 року, що залишилася, та на весь 2016 рік. При цьому в прогнозі не враховувався потенційний ефект недавньої девальвації венесуельського болівара та будь-якої девальвації венесуельського болівара в майбутньому та репатріації (якщо такі відбудуться) існуючої грошової готівки у Венесуелі.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРУ
Хоча ми вважаємо, що очікування, які містяться в будь-якому з наших прогнозів, є обґрунтованими, фактичні результати можуть істотно відрізнятися від прогнозованих у будь-якій із наших заяв. Наше майбутнє фінансове становище та результати діяльності, а також будь-які прогнози можуть змінюватися й несуть у собі низку ризиків і невизначеностей, такі як ті, що позначені або вказані в наших звітах до Комісії з цінних паперів і бірж. Нижче наводяться лише деякі з основних факторів, які можуть призвести до того, що наші фактичні результати, показники та досягнення або галузеві результати істотно відрізнятимуться від оцінок чи прогнозів, які містяться в наших прогнозних заявах:

 • Наші взаємини з Партнерами та наша здатність вплинути на їхні дії;
 • Неправомірні дії наших співробітників або Партнерів щодо порушення чинного законодавства;
 • Несприятливе висвітлення в ЗМІ наших продуктів або організації мережевого маркетингу, в тому числі наша здатність заспокоїти ринок і регуляторів щодо дотримання нами чинного законодавства;
 • Зміна споживчих переваг і попиту;
 • Наша залежність від наших Партнерів або вищого керівництва, їхні втрати або смерть, що може негативно вплинути на наші взаємини з Партнерами та результати нашої діяльності;
 • Конкурентна природа нашого бізнесу;
 • Регламентарні питання щодо наших продуктів, у тому числі можливі дії урядових або законодавчих органів, пов'язані з безпекою чи ефективністю наших продуктів і програм мережевого маркетингу, включаючи дії стосовно ринку прямих продажів, на якому ми працюємо;
 • Правові проблеми, що виникають для нашої програми мережевого маркетингу;
 • Ризики, пов'язані з міжнародною діяльністю, економічні фактори, у тому числі валютні курси, рівень інфляції, перебої в роботі та конфлікти з нашими імпортерами, питання ціноутворення та ризики девальвації валют, особливо в таких країнах, як Венесуела;
 • Невизначеності, пов'язані із застосуванням трансфертного ціноутворення, мит, ПДВ та іншого податкового законодавства та пов'язаних із ним змін;
 • Невизначеності, пов'язані з тлумаченням і застосуванням законодавства щодо прямих продажів у Китаї.
 • Невизначеності, пов'язані з тлумаченням і застосуванням права, а також поправками до законодавства у сфері прямих продажів в Індії;
 • Наша нездатність отримання необхідних ліцензій для розширення бізнесу прямих продажів у Китаї;
 • Несприятливі зміни в китайській економіці, китайському законодавстві та китайській державній політиці;
 • Наша залежність від подальшого проникнення на існуючі ринки;
 • Договірні обмеження, що накладаються на нашу здатність розширювати бізнес;
 • Залежність від нашої ІТ-інфраструктури та постачальників;
 • Достатність товарних знаків та інших прав на інтелектуальну власність;
 • Концентрація продукції;
 • Зміни у законодавстві, договорах або нормативах, або в їх тлумаченні;
 • Оподаткування стосовно наших Партнерів;
 • Претензії щодо якості продукції;
 • Можливість придбання нашою компанією власних акцій на відкритих ринках або іншим способом;
 • Зміни вартості акцій, пов'язані, крім іншого, зі спекулятивними діями на біржах і короткими позиціями, що розміщуються окремими трейдерами за нашими звичайними акціями.

Ми не беремо на себе зобов'язань з оновлення або перегляду будь-яких із прогнозних заяв, або з додаткової публікації інформації про будь-які події чи обставини після публікації релізу або для інформування про настання непередбачених подій, за винятком тих випадків, коли цього вимагає законодавство.

Про компанію Herbalife Ltd.

Herbalife — це міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці й виробництві продуктів для збалансованого харчування та здорового способу життя. Herbalife була заснована в Лос-Анджелесі у 1980 році й сьогодні працює більш ніж у 90 країнах по всьому світу.

Широкий спектр продуктів для збалансованого харчування, контролю ваги та персонального догляду компанії Herbalif мають у своїй основі передові наукові розробки в галузі дієтології, нутриціології та косметології. Herbalife допомагає людям боротися із зайвою вагою та правильно доглядати за собою, розробляючи високоякісні продукти, надаючи персональний сервіс освітніх послуг і створюючи атмосферу, яка надихає споживачів дотримуватися звичок здорового харчування, вести активний спосіб життя, грамотно й ефективно піклуватися про зовнішність.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Вікторія Рибченко
Тел.: +38044 393 77 51
e-mail: victoriary@herbalife.com

Агентство O2PR
Роман Авраменко
Тел:+38044 545 77 07
Моб. тел.: +38050 252 20 30
e-mail: herbalife@o2pr.com.ua