Herbalife Ltd. оголошує результати своєїдіяльності за четвертий квартал та весь 2014 фінансовий рік, а такожділиться своїми прогнозами на 2015 рік

27лютого 2015р. – Компанія Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) сьогодні повідомила про те, що чистий обсяг продажів компанії в четвертому кварталі 2014 фінансовогорокусклав 1,1 млрд доларів США, показник знизився на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 рокуголовним чиномвнаслідокнесприятливого впливу валютних курсів. Обсяг чистих продажів без урахуваннярізниці валютних курсів залишився на рівніминулого року.

 • Скоригований1 прибутоку розрахунку на акцію (EPS) зрісу четвертому кварталі на 10% ісклав 1,41 долара США на одну розводнену акціюу порівнянніз 1,28 долара США на одну розводнену акцію за аналогічний період попереднього року. За опублікованими даними, прибуток у розрахунку на розводнену акцію зріс на 5% ісклав 1,21 долара США у порівнянніз 1,15 долара США на одну розводнену акцію в минулому році.
 • Глобальний обсяг чистих продажіву четвертому кварталізнизився на 11% ісклав 1,1 млрд доларів США, щозумовленонесприятливим впливом валютних курсів; без урахуваннярізниці валютних курсів чистий обсяг продажівзалишився на рівніминулорічного періоду.
 • Глобальний рівеньзбереженнякількості лідерів продажівсклав приблизно 54,2%.
 • За прогнозом компанії, прибутоку розрахунку на акцію в 2015 році буде розташований в діапазоні 4,10-4,50 долара США на акцію

За опублікованими даними, чистий прибуток компаніїу четвертому кварталі 2014 фінансового рокусклав 103,3 млн доларів США, або 1,21 долара США в розрахунку на одну розводнену акцію упорівнянніз 123,5 млн доларів США,або 1,15 долара США в розрахунку на одну розводнену акцію за аналогічний період 2013 року. В четвертому кварталі 2014 року на показник прибутку в розрахунку на акцію негативно вплинулазмінавалютних курсів, в результаті чого цей показникзнизився на 0,31 долара США.

За дванадцять місяців, що завершились 31 грудня 2014 року, обсяг чистих продажів компаніїза опублікованими данимисклав 5,0 млрд доларів США, що на 3% вище у порівнянніз 2013 роком. Обсяг чистих продаж без урахуваннярізниці валютних курсів збільшився на 8% у порівнянні з 2013 роком. За дванадцять місяців, що завершились 31 грудня 2013 року, чистий прибуток компаніїза опублікованими даними склав 308,7 млн доларів США, або 3,40 долара США в розрахунку на одну розводнену акцію. Скоригований чистий прибутоксклав 538,5 млн доларів США, що на 7% нижче упорівняннізі скоригованим чистим прибуткомурозмірі 577,4 млн доларів США за аналогічний період 2013 року. Скоригований прибуток урозрахунку на акцію за весь 2014 год становить 5,93 долара США, що на 10% вище у порівнянні зіскоригованим прибутком у розрахунку на акцію в розмірі 5,37 долара США за весь 2013 рік.

Майкл Джонсон, Голова Ради директорів і Головнийвиконавчий директор компанії Herbalife, зазначив: «2014 рікстав рекордним з точки зоруобсягу чистих продажів, оборотуізбереженнякількостілідерів продажів. Окрім того, цей рік став перехідним: впродовж року миздійснювализміни, які, на нашу думку, нададуть можливість створити більш потужну компаніюіз дотриманням ідеального балансузростаннятастійкогорозвитку. Мивже відзначили успішність цихзмін на перших ринках, де вони були реалізовані, й митак само впевнені, що зможемо успішно запроваджуватиці змінитакож на інших ринках у 2015 роцітав майбутньому».

«Наш оновлений прогноз відображає ситуацію на валютних рынках, в умовахякоїсьогоднідоводитьсяпрацювати всім глобальним компаніям, такороткостроковийефект на наш оборот, зумовлений тими перемінами й оптимізаціями, які мисьогодніздійснюємо, – говорить Майкл Джонсон. – Мивважаємо, що ми реалізуємо правильну довгострокову стратегію, і мивпевнені в своїй спроможностістворюватизбалансовануцінність для наших акціонерів і для мільйонівНезалежних Партнерів Herbalife та їх клієнтіву всьому світі».

За рік, що завершився 31 грудня 2014 року, компанія отрималагрошовікоштивід операційноїдіяльності в розмірі 511,4 млн доларів США; капітальніінвестиції компаніїстановлять 156,7 млн доларів США; компанія викупила у акціонерів звичайні акції, що у них знаходяться, на суму близько 1,3 млрд доларів США в рамках схваленої програми викупу акцій.

Ключові фінансові показники за третій квартал та за весь 2014 рік

Регіональний обсяг продажів в очках тасередні показники активних лідерів продажів

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажів в очках (млн одиниць)

 

Загальна кількість активних лідерів продажів

Регіон


4Q'14


Yr/Yr % Chg


4Q'14


Yr/Yr % Chg

Північна Америка

 

268,6

 

-6%

 

77 490

 

5%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

 

263,0

 

-10%

 

78 211

 

6%

EMEA

 

215,5

 

17%

 

66 422

 

24%

Мексика

 

204,9

 

-6%

 

68 242

 

3%

Південнаі Центральна Америка

 

211,6

 

-24%

 

66 534

 

1%

Китай

 

118,2

 

15%

 

20 528

 

18%

Всього у світі

 

1 281,8

 

-6%

 

366 489

 

8%

Венесуела

 

20,2

 

-68%

 

8 146

 

-32%

Всього у світі за винятком Венесуели

 

1 261,6

 

-3%

 

358 963

 

9%

               

 

 

 

Обсяг продажів в очках (млн одиниць)

 

Загальна кількість активних лідерів продажів

Регіон


FY 2014


Yr/Yr % Chg


FY 2014


Yr/Yr % Chg

Північна Америка

 

1 224, 0

 

0%

 

76 180

 

6%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

 

1 189,8

 

-3%

 

75 351

 

5%

EMEA

 

835,4

 

20%

 

59 224

 

19%

Мексика

 

875,2

 

1%

 

65 861

 

4%

Південнаі Центральна Америка

 

850,1

 

-12%

 

63 712

 

10%

Китай

 

448,5

 

34%

 

18 857

 

27%

Всього у світі

 

5 443,0

 

2%

 

347 321

 

9%

Венесуела

 

91,1

 

-57%

 

8 593

 

-18%

Всього у світі за винятком Венесуели

 

5 351,9

 

4%

 

339 395

 

10%

Обсяг чистих продажів по регіонам івпливрізниці валютних курсів (за 4 квартал)

 

 

 

 

 

Регіон

 

 

Обсяг чистих продажівза опублікованими даними
4Q '14 (мільйонів)

Зростання / зниженнязурахуванням різниці валютних курсів

Зростання / зниження без урахування різниці валютних курсів

Північна Америка

 

$

 

204,8

 

-3%

 

-3%

Азіатсько-тихоокеанський регіон (окрім Китаю)

 

$

 

245,6

 

-12%

 

-10%

Мексика

 

$

 

132,7

 

-7%

 

-1%

EMEA

 

$

 

200,2

 

1%

 

17%

Південнаі Центральна Америка

 

$

 

173,2

 

-40%

 

-12%

Китай

 

$

 

177,1

 

19%

 

20%

Всього у світі

 

$

 

1 133,6

 

-11%

 

0%

Венесуела

 

$

 

9,5

 

-90%

 

-19%

Всього у світі за винятком Венесуели

 

$

 

1 124,1

 

-4%

 

1%

               

 

Обсяг чистих продажів по регіонам івпливрізниці валютних курсів (за 2014 рік)

 

 

 

 

 

Регіон

 

 

Обсяг чистих продажівза опублікованими даними
FY 2014 (мільйонів)

Зростання / зниження з урахуванням різниці валютних курсів

Зростання / зниження без урахування різниці валютних курсів

Північна Америка

 

$

 

926,8

 

2%

 

2%

Азіатсько-тихоокеанський регіон (окрім Китаю)

 

$

 

1 130,1

 

-4%

 

-2%

Мексика

 

$

 

567,9

 

1%

 

5%

EMEA

 

$

 

843,1

 

15%

 

20%

Південнаі Центральна Америка

 

$

 

826,4

 

-15%

 

4%

Китай

 

$

 

664,3

 

41%

 

41%

Всього у світі

 

$

 

4 958,6

 

3%

 

8%

Венесуела

 

$

 

140,3

 

-47%

 

-1%

Всього у світі за винятком Венесуели

 

$

 

4 818,3

 

6%

 

9%

               

 

Прогноз на перший квартал 2015 рокуі на весь 2015 фінансовий рік

Прогноз складенийз урахуваннямнесприятливого впливу різниці валютних курсів. Прогноз на перший квартал 2015 рокускладений із розрахунку, що несприятливий вплив різниці валютних курсів становитиме приблизно 0,28 долара США, у тому числі приблизно 0,10 долара США – негативнийвпливвідзміни курсу венесуельської валюти. Прогноз на весь 2015 фінансовий ріквраховуєнесприятливий вплив різниці валютних курсіву розмірі приблизно 1,19 долара США, у тому числі приблизно 0,45 долара США – негативний вплив від зміни курсу венесуельської валюти.

Грунтуючисьнапоточних тенденціях ділової активності, прогноз компанії на перший квартал 2015 фінансового рокуі на весь 2015 фінансовий рікмає такий вигляд:

 

 

Три місяці, що завершуються 31 березня 2015 року

 

Дванадцять місяців, що завершуються 31 грудня 2015 року

   

Мін.

 

Макс.

 

Мін.

 

Макс.

Збільшення обсягу продажів в очках упорівнянніз 2014 роком

 

(8,0%)

 

(5,0%)

 

(4,5%)

 

(1,5%)

Збільшення чистих продажівупорівнянніз 2014 роком

 

(15,5%)

 

(12,5%)

 

(9,0%)

 

(6,0%)

Збільшення чистих продажів у порівнянні з 2014 роком з урахуванням різниці валютних курсів

 

(7,5%)

 

(4,5%)

 

(1,0%)

 

2,0%

Розводнений прибуток на акцію

 

$1,00

 

$1,10

 

$4,10

 

$4,50

Прибуток на акцію з урахуванням різниці валютних курсів

 

$1,30

 

$1,40

 

$5,30

 

$5,70

Капітальнівитрати (млн доларів США)

 

$30,0

 

$40,0

 

$120,0

 

$140,0

Фактична ставка оподаткування

 

27,0%

 

29,0%

 

27,0%

 

29,0%

Вільний потік грошовихкоштів (млн доларів США)

 

 

 

$430,0

 

$460,0

Даний прогноз складений без урахування витрат (у першу чергу на юридичні та консалтингові послуги), пов'язаних із поточною діяльністю компанії. Окрім того, прогноз не враховує витрати, пов'язані звимогамипро видачу документів Федеральній торговельній комісії, а такожнегрошові витрати, що пов’язанізвиплатою відсотківзаконвертованимзобов’язанням компанії, івитрати, що пов’язанізі спробою відшкодувативитрати, що зумовлені повторним аудитом у 2013 році. При складанні прогнозувикористовувалисьсередні денні значення валютних курсів за перші дватижні січня. Прогноз складавсяз урахуванням того, що для річного балансуй для балансу за весь 2015 рікбув застосованийвстановлений GAAP курс венесуельської валюти 50 боліварів за 1 долар США, при цьому в прогнозі не враховувався потенційний ефект ймовірної девальвації венесуельського болівара та репатріації (якщо такі відбудуться) існуючої грошовоїготівкиу Венесуелі.

Інформація про компанію Herbalife Ltd.

Herbalife — міжнародна компанія, що здійснює діяльність в індустрії здорового способу життя. Компанія була заснована 1980 року в Лос-Анджелесі й сьогодні працює більш ніж у 90 країнах світу, в тому числі в Україні. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: HLF). У компанії працюють понад 7 тис. співробітників, обсяг чистої виручки у 2013 році становив $ 4,8 млрд.

Herbalife. Herbalife допомагає людям боротися із зайвою вагою та нездоровими звичками харчування, розробляючи високоякісні продукти й надаючи персональний сервіс освітніх послуг в області збалансованого харчування. А також створюючи атмосферу, яка надихає наших споживачів дотримуватися здорового харчування, контролювати свою вагу та вести активний і здоровий спосіб життя.

ЗАТВЕРЖДЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРУ

Хоча ми вважаємо, що очікування, які містяться в будь-якому з наших прогнозів, є обгрунтованими, фактичні результати можуть істотно відрізнятися від прогнозованих у будь-якій із наших заяв. Наше майбутнє фінансове становище та результати діяльності, а також будь-які прогнози можуть змінюватися й несуть у собі низку ризиків і невизначеностей, такі як ті, що позначені або вказані в наших звітах до Комісії з цінних паперів і бірж. Нижче наводяться лише деякі з основних факторів, що можуть призвести до того, що наші фактичні результати, показники та досягнення або галузеві результати істотно відрізнятимуться від оцінок чи прогнозів, які містяться в наших прогнозних заявах:

 • Наші взаємини з Партнерами та наша здатність вплинути на їхні дії;
 • Неправомірні дії наших співробітників або Партнерів щодо порушення чинного законодавства;
 • Несприятливе висвітлення в ЗМІ наших продуктів або організації мережевого маркетингу, в тому числі наша здатність заспокоїти ринок і регуляторів щодо дотримання нами чинного законодавства;
 • Зміна споживчих переваг і попиту;
 • Наша залежність від наших Партнерів або вищого керівництва, їхньої втрати чи смерті, що може негативно вплинути на наші взаємини з Партнерами та результати нашої діяльності;
 • Конкурентна природа нашого бізнесу;
 • Регламентарні питання щодо наших продуктів, у тому числі можливі дії урядових або законодавчих органів, пов'язані з безпекою чи ефективністю наших продуктів і програм мережевого маркетингу, включаючи дії щодо ринку прямих продажів, на якому ми працюємо;
 • Правові проблеми, що виникають для нашої програми мережевого маркетингу;
 • Ризики, пов'язані з міжнародною діяльністю, економічні фактори, у тому числі валютні курси, рівень інфляції, перебої в роботі та конфлікти з нашими імпортерами, питання ціноутворення та ризики девальвації валют, особливо в таких країнах, як Венесуела;
 • Невизначеності, пов'язані із застосуванням трансфертного ціноутворення, мит, ПДВ та іншого податкового законодавства й пов'язаних із ним змін;
 • Невизначеності, пов'язані з тлумаченням і застосуванням законодавства щодо прямих продажів у Китаї;
 • Невизначеності, пов'язані з тлумаченням і застосуванням права, а також поправками до законодавства у сфері прямих продажів в Індії;
 • Наша нездатність отримання необхідних ліцензій для розширення бізнесу прямих продажів у Китаї;
 • Несприятливі зміни в китайській економіці, китайському законодавстві та китайській державній політиці;
 • Наша залежність від подальшого проникнення на існуючі ринки;
 • Договірні обмеження, що накладаються на нашу здатність розширювати бізнес;
 • Залежність від нашої ІТ-інфраструктури та постачальників;
 • Достатність товарних знаків та інших прав на інтелектуальну власність;
 • Концентрація продукції;
 • Зміни в законодавстві, договорах чи нормативах або в їх тлумаченні;
 • Оподаткування щодо наших Партнерів;
 • Претензії щодо якості продукції;
 • Можливість придбання нашою компанією власних акцій на відкритих ринках чи іншим способом;
 • Зміни вартості акцій, пов'язані, крім іншого, зі спекулятивними діями на біржах і короткими позиціями, що розміщуються окремими трейдерами по наших звичайних акціях.

Ми не беремо на себе зобов'язань щодо оновлення або перегляду будь-яких з прогнозних заяв або щодо додаткової публікації інформації про будь-які події чи обставини після публікації релізу або для інформування про настання непередбачених подій, за винятком тих випадків, коли цього вимагає законодавство.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Ганна Поповченко
Тел.: +38044 393 77 51
e-mail: annapo@herbalife.com

Агентство O2PR
Роман Авраменко
Тел: +38044 545 77 07
Моб. тел.: +38093 145 39 39
e-mail: roman.avramenko@o2pr.com.ua1Більшдетальнаінформація представлена в Додатку 1. «Узгодження фінансових показників, що оцінюються не за правиламиGAAP (non-GAAP)».