Вхід для Незалежних партнерів

Клінічні дослідження

Компанія Herbalife Nutrition регулярно проводить клінічні випробування своїх продуктів за допомогою провідних фахівців і інститутів по всьому світу. Всі дослідження здійснюються відповідно до етичних принципів Гельсінської Декларації, Правилами GСP (Good Clinical Practice, Належна Клінічна Практика) та чинними нормативними вимогами.

Що таке «клінічне дослідження»?

Це вид наукового експерименту, коли до випробування залучаються люди. Такий підхід допомагає вивчити, оцінити і проаналізувати властивості певного продукту. Клінічне дослідження завжди є науково обгрунтованим і ретельно протоколюється. На перше місце при цьому ставиться принцип пріоритету прав, безпеки та здоров'я випробуваного над інтересами науки і суспільства. Випробуваний може бути включений до дослідження тільки на підставі добровільної інформованої згоди.

Як правило, до клінічного дослідження залучаються 2 групи випробуваних. Це потрібно для отримання порівняльних даних. Тестова група використовує продукт, який цікавить дослідників, тоді як інша група використовує або схожий, або відмінний за своїми властивостями засіб. У процесі дослідження представники обох груп уважно спостерігаються до, під час і після закінчення дослідження.

Залишити заявку